Lýtko, Achillova šlacha, Kotník

Lýtko

Materiál

Pevná páska 2 cm.

Postup

Ošetřovaná osoba leží na stole v poloze na břiše, tejpovaná končetina je v oblasti nártového ohybu podložena asi 15-20 cm vysokou podložkou, chodidlo je volně ve vzduchu, koleno mírně pokrčené, lýtkový sval je napjatý jen velmi mírně, aby se při změnách jeho objemu páska neodlepovala. Provedeme půlkruhovou obtočku pod kolenní jamkou a druhou v dolní třetině lýtka. Na horní obtočku upevníme čtyři pásky, které vedeme k dolní obtočce. Upevníme závěrečnými obtočkami v místech prvních obtoček.

 

Hygienické předpoklady

Holení, délka aplikace podle typu poškození svalu, maximálně však 4 dny a pak případně opakovat, podle potřeb preventivní nebo rehabilitační péče.

Achillova šlacha

Tejpování Achillovy šlachy pod lýtkovým svalem se provádí v celé oblasti lýtka i chodidla.

Materiál

Kombinace pružné a pevné pásky, pevný tejp podle druhu aplikace.

Preventivní tejp

Ošetřovaná osoba leží v poloze na břiše, končetina je opět podložena v oblasti nártu. Provedeme základní kruhovou obtočku v horní třetině lýtka (pod kolenní jamkou). Druhou obtočku provedeme přes příčnou klenbu (pod prsty). Pásku vedeme od palce přes chodidlo, patu, podél Achillovy šlachy na základní obtočku v podkolení. Další pásku vedeme od malíku šikmo přes plosku z druhé strany Achillovy šlach. Lze doplnit ještě třetí páskou ze středu příčné klenby, středem přes patu, na pásku ve třetině lýtka. Na úvodní obtočky provedeme závěrečné obtočky.

 

Odlehčovací tejp

Ošetřovaná osoba opět leží v pozici na břiše s nohou podloženou v nártu. Pevnou páskou provedeme základní kruhové obtočky v horní třetině lýtka a pod prsty končetiny. Elastickou širší pásku vedeme pod tahem přímo přes chodidlo k obtočce na lýtku. Tam ji přelepíme pevnou páskou. Další pruh pružné pásky vedeme po chodidle k patě, ale pásku od kolena k patě natrhneme a pruhy spirálovitě obtáčíme Achillovu šlachu a holeň z obou stran a zrcadlově proti sobě. Elastický tejp zakončíme pevným uchycením a přelepením pevnou páskou na úvodních obtočkách.

 

Kotník (hlezno)

Oblast kotníku je podobně jako kolenní partie komplexem jednotlivých anatomických součástí a také možnosti jejího poškození jsou mnohočetné. Nejčastějším problémem je překročení rozsahu pohybu kloubu a následné namožení kloubního vaziva. Při kontaktních sportech hrozí nebezpečí zhmoždění, spojené s výronem a otokem, následkem dřívějšího poškození bývá způsobení nestability hlezna (viklavost).

Materiál

Pevná páska o šířce 6 cm, molitanová podložka, elastická páska.

Jednostranná fixace hlezna

Ošetřovaná osoba leží na stole v poloze na zádech, dolní končetina je v takzvaném funkčním středním postavení, chodidlo s bércem svírá úhel 90°. Provedeme základní kruhovou obtočku v patní části. Lepíme od chodidla šikmo dozadu přes achilovku, po vnější části kotníku a přes nárt zpět na chodidlo. Pokračujeme pod mírným tahem dál do jedné třetiny postranní části lýtkového svalu na vnější straně holenní části nohy. Další pásku lepíme stejně s tím, že její polovinu lepíme na předchozí pásku a polovinu na pokožku. Tyto pásky zajistíme závěrečnými obtočkami v jedné třetině lýtka a případně výše.

Oboustranné tejpování hlezenního kloubu v kombinaci pevné a elastické pásky

Poloha ošetřované osoby je stejná jako při předchozím tejpování. Elastickou pásku začneme lepit na vnější straně asi jedné třetiny lýtka a uchytíme ji základní kruhovou obtočkou z pevné pásky. Pružnou pásku táhneme směrem přes vnější kotník, pod chodidlem, dále přes vnitřní kotník zpět do výše jedné třetiny lýtka. Elastickou pásku roztrhneme v délce až k vnitřnímu kotníku a tyto poloviny začneme spirálově a zrcadlově obráceně obtáčet okolo končetiny tak, až oblepíme i vnitřní kotník. Obdobný postup zopakujeme, aby došlo ke zpevnění vnitřního kotníku. Elastickou pásku pro zakončení tejpování přelepíme ve třetině lýtka pevnou páskou. Vzhledem k tomu, že uvedený popis není příliš názorný, doporučujeme nechat si předvést ukázku v kurzu nebo u kvalifikovaného maséra, stejně jako v případech aplikace tejpu v jiných tělesných partiích, kde se používá složitější postup.

 

Oboustranná fixace hlezenního kloubu

Stále stejná poloha ošetřované osoby. Úvodní obtočky provedeme na příčné klenbě a v dolní třetině lýtka. Aby byl dodržen pravý úhel nártu k holeni, provedeme pomocnou uzdu nebo chodidlo zapřeme. Pak vedeme první pásku z obtočky na lýtku dolů pod patu a vracíme se po vnitřní straně kotníku zpět na lýtko. Další pásku lepíme z obtočky v záprstí směrem na Achillovu šlachu a po vnitřní straně zpět na obtočku příčné klenby. Takto oblepujeme hlezenní kloub tak dlouho, až dosáhneme úplného zpevnění hlezna z obou stran. Podélně i svisle lepené pásky se stříškovitě překrývají tak, že je až polovinou lepíme na předchozí pásku a zbytkem na pokožku. Tento tejp uzavřeme závěrečnou obtočkou na lýtku, na klenbě a můžeme ještě zpevnit obtočkami nad kotníkem a přes nárt u ohybu hlezna.

 

Hygienické předpoklady

Holení a délka aplikace jsou stejně jako v jiných případech závislé na potřebách preventivní nebo rehabilitační péče. Protože tejp této tělesné partie překrývá i části chodidla, tedy oblasti, kde se i při nejvyšší hygieně objevují plísně, doporučujeme před aplikací, při převazech použít preventivní protiplísňové přípravky, nejlépe v tekuté formě. Následně je ovšem nutné pokožku osušit.


Zdroje:
 

  • S. Flandera: Tejpování
  • P. Machota, S. Flandera, M. Kádlová: Taping

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena. Úprava webu 17.4.2011