Tejpování - Loket, ruka, prsty

 

Paže

Vlastní horní končetina se tejpuje opět podle jednotlivých oblastí požadované prevence nebo rehabilitace, nejrizikovější partie horní končetiny jsou loket, zápěstí a prsty.

1. Loket

Materiál: Elastická páska 7 cm, pevná páska 6 cm.

Postup

Ošetřovaná osoba sedí, paže je pokrčená v lokti, dlaní opřená o podložku, svaly uvolněné, bez napětí. Provedeme základní kruhové obtočky v polovině paže nad loktem a v polovině předloktí. Z obtočky na předloktí vedeme první pásku po vnitřní straně končetiny nahoru na nadloketní obtočku a po vnější straně zpět na předloktí.

Opakujeme alespoň třikrát, pásky stříškovitě překrýváme. Tejp zakončíme několika polokruhovými pásy na předloktí a na vnější straně paže. Flexi končetiny zajistíme pevnou páskou, popřípadě slepenými páskami vedenými směrem od zápěstí do poloviny paže nad loktem. Tuto pásku opět zajistíme polokruhovými páskami. Celou aplikaci i s ohnutou končetinou můžeme případně zavěsit do třícípého šátku vázaného za krkem.

Pro tejp úponů (tenisového lokte) postačí méně masivní tejp (redukovaná varianta) v kombinaci pružné a pevné pásky o stejné šířce, jak bylo uvedeno výše. Na předloktí pod loketním kloubem a v zápěstí vždy z vnitřní strany nahoru uděláme úvodní obtočky. Na ně směrem dolů od lokte k zápěstí mírným tahem lepíme pružnou pásku, začínáme pod loketní jamkou. Tuto pásku opět zajistíme v místě prvních obtoček dalšími.

Hygienické předpoklady

Předloktí oholíme, délka aplikace po dobu sportovního výkonu.

2. Zápěstí

a) Základní tejp zápěstí

Materiál: Pevná páska 5 cm

Postup

Ošetřovaná osoba sedí, paže volně položená na stole. Nad zápěstím v dolní třetině předloktí a na záprstí pod prstovými klouby provedeme základní obtočky. Pak vedeme pásku po hřbetní straně dlaně na zápěstí.

Další pásku vedeme na malíkové hraně od zápěstí šikmo ke hraně palcové, následnou pásku zrcadlově obráceně vedeme zpět, takže dochází na hřbetě dlaně k jejich křížení. Na vnitřní straně dlaně provedeme totéž. Tejp opět zakončíme kruhovými obtočkami. Vzhledem k podpovrchovému uložení krevních řečišť v této oblasti je dávána přednost nekompresnímu ošetření tejpem, to znamená, že páskami volně oblepujeme zápěstí, účinek se projevuje už samotným přiložením tejpovacího materiálu na pokožku.

b) Zápěstí v kombinaci s palcem

Materiál: Kombinace elastické a pevné pásky o šířce 4 cm

Postup

Poloha ošetřované končetiny jako u předchozího popisu. Aplikaci započneme kruhovou volnou obtočkou zápěstí pevnou páskou. Pokračujeme volným přikládáním elastické pásky směrem k dlani. V místě, kde začínáme obtáčet palec, vystřihneme v pásce odpovídající otvor a palec jím provlékneme. Provedeme osmičkové obtočky pod a nad palcem a vracíme se směrem k předloktí. Celý tejp kotvíme pevnou páskou obtočkou pod prstními klouby v dlani a stejně tak na předloktí. Teprve teď vedeme tahem uzdu z pevné pásky mezi oběma kotvami tejpu. Tyto uzdy můžeme přikládat jako několikanásobné s další fixací na konci podle toho, o jaký typ zpevnění se jedná. Tyto uzdy vedeme v dlaňové části, zápěstní může být uvedeno do pozice mírné dorzální flexe.

Hygienické předpoklady

Holení hřbetu dlaně, délka aplikace v této oblasti je z hlediska hygienických předpokladů nejkratší, lze provádět častější převazy podle potřeb preventivního nebo rehabilitačního použití tejpu. Velkou výhodou je to, že neomezuje periferní krevní oběh v prstech, které jsou na případná zaškrcení citlivé.

3. Prsty

a) Palec

Materiál: Užší pevná páska 2 – 3 cm, širší 4 cm.

Postup

Ošetřovaná osoba sedí, ruka volně leží na stole, uvolněně ve středně funkční pozici. Základní obtočky provedeme kruhově na palci pod nehtem a na zápěstí. Pokračujeme volným přiložením dvou pásek na hřbetní a dlaňovou stranu palce.

Provedeme kruhovou obtočku z dlaňové části palce přes dlaň k malíkové hraně a po hřbetu dlaně k vnějšímu zápěstí. Širší pásku lepíme v dlaňové části od obtočky palce k obtočce zápěstí. V místech úžlabiny mezi palcem a prsty přikládáme nastřiženou pásku (nenastřižená část se lepí na palec), nastřižené části se po smyčce překřižují na hřbetní straně dlaně. Úzkou páskou vytvoříme přes otejpovaný palec smyčku z dlaňové části a na hřbetní části v místě dolního kloubu palce překřížíme a vedeme k obtočce na zápěstí. Tejpování úzkou páskou ještě dvakrát zopakujeme. Hotový tejp uzavřeme na zápěstí kruhovou obtočkou širší páskou.

b) Prst

Postup

Na začátku tohoto tejpu provedeme kruhové obtáčky ošetřovaného prstu v oblasti dolního kloubu a na špičce prstu asi v polovině nehtu. Napřímený prst po stranách posílíme páskou lepenou na boční strany prstu. Zafixujeme kruhovými obtočkami nahoře i dole.

Poslední pásku vedeme po hřbetu nebo dlani ruky tak, že ji rozstřihneme a spirálově obtáčíme prst od špičky k dlani. Tam zbývající nenastřiženou část pásky (v dlani nebo na hřbetě ruky) zakončíme závěrečnou kruhovou obtočkou.

c) Fixace poraněného prstu v souprstí

Materiál: Pevná páska 2 cm, proužek molitanu.

Postup

Mezi indikovaný a zdravý prst vložíme proužek molitanu. Provedeme dvě kruhové obtočky souprstí na jejich špičce a u dolního kloubu, a to z dlaňové strany směrem na hřbetní. Obtočky mohou být dvojité.

Hygienické předpoklady

Délka aplikace tejpu vzhledem k běžnému ušpinění je kratší než jinde, podle potřeby lze aplikaci opakovat, jinak neklade žádné zvláštní nároky.


Zdroj: S. Flandera - Tejpování
 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena. Úprava webu 17.4.2011