Dolní končetiny

K poraněním různých anatomických částí dolní končetiny dochází prudkým tlakem (úder, kop) nebo extrémním silovým způsobem, kde jsou následky jak v oblasti měkkých tkání, tak kloubního aparátu. Právě pro případy zejména natržení nebo zatažení svalových součástí se osvědčilo preventivní a rehabilitační tejpování jako jedna z nejvýhodnějších metod podpůrného ošetření, kterou lze kombinovat s aplikací chladivých, analgetických a masážních gelů.

Stehno


Materiál

Vhodnější jsou širší pásky, jak pružné, tak pevné.

Postup

Ošetřovaná osoba stojí na židli. Tejp v oblasti stehna začneme tím, že nejprve vytvoříme rámeček z tejpovací pásky. Horní část rámečku lepíme mírně zešikma pod stehenní jamkou na přední straně stehna z vnitřní části směrem ven. rámeček se nevytváří průběžně po obvodu stehna, ale jen v indikované partii. Pak vytvoříme bočnice rámečku a spodní ukončení zhruba 5 – 7 cm nad kolenní čéškou. Dále lepíme svislé mřížky rámečku v rozestupech 2 – 3 cm, ty vedeme už pod silným tahem a na dolním ukončení zafixujeme páskou.

Při potřebě většího zesílení relaxačního tahu nalepíme křížem přes sebe dvě široké pásky jako úhlopříčky rámečku a zajistíme je pojistnými páskami. Teprve potom uzamkneme aplikaci kruhovými obtočkami nahoře i nad kolenem. Podle potřeby lze ještě celé tejpování převázat standardním způsobem elastickým obinadlem s tou výhodou, že i obinadlo lze zafixovat zalepením páskami nebo použít spirálově obtáčenou elastickou tejpovací pásku.

 

Hygienické předpoklady

Holení je nutné, délka aplikace u preventivního tejpu po dobu sportovního výkonu, u rehabilitačního tejpu delší nebo opakovaná s převazy podle hygienických potřeb.


Kompresní tejp stehna


Materiál

Pružná páska 8cm, pevná páska 4 cm, kompresní materiál.

Postup

Pruhem pevné pásky upevníme na indikované místo kompresní materiál ke zvýšení účinku lokálního tlaku. Elastickou páskou provedeme nejprve kruhovou obtočku nad kolenem a postupujeme spirálovitě vzhůru okolo stehna tak, že současně vytváříme osmičky s křížením v místě poranění. Konec pružné pásky uzavřeme pruhem pevné pásky svisle po stehně. Nyní v místě poranění lepíme křížem několik pruhů pevné pásky, a to pod silným tahem směřujícím dolů ke koleni. Tyto pruhy stehno neobtáčejí.


Koleno


Kolenní kloub jako kloub nosný vyžaduje pro svou plnou funkčnost stabilitu ve všech svých pozicích. Pro složitost celého tohoto aparátu a všech jeho funkčních součástí, pro různost možného poškození jednotlivých složek i celého kolenního komplexu se uplatňuje několik typů tejpování, z nichž uvádíme jen ty základní.

Tejpování této oblasti posiluje oslabené vazivo, ať už chronicky nebo akutně po poškození, stabilizuje kolenní komplex a fixuje při zachování funkčnosti. Lze ho použít jako dlouhodobou aplikaci (několik týdnů) i jednorázově před zátěží. Nejrůznější druhy poranění kolena patří mezi nejčastější poškození jak u aktivních sportovců, tak při provozování rekreačních sportů, a to celé široké sportovní škály. Vzhledem k tomu, že každý počátek pohybu v koleně je spojen s rotací a zatížení kolena je podle složitosti jeho výstavby symetrické, každé poškození jeho částí se může projevit i v jiné oblasti dolní končetiny, jako je například reflexní atrofie vnitřní části čtyřhlavého svalu stehenního. Proto je nutné, aby veškeré potíže v této oblasti byly odborně konzultovány.

Materiál

Široká pevná páska 8 cm, elastické pásky různé šíře, tenký molitan.

Hygienické předpoklady

Holení, možnost „převazu“ u dlouhodobější aplikace.


Základní tejp kolenního kloubu


Postup

Ošetřovaná osoba stojí na stole nebo na židli, postoj je uvolněný. Provedeme základní zámky v polovině lýtka a v polovině stehna, po jejich obvodu – kruhové. První pásku lepíme od vnější strany stehna přes vnitřní kolenní vaz a uchytíme na lýtku na obtočce. Druhá páska je zrcadlově obrácená podle svislé osy ošetřované partie. Pro zpevnění vnějšího kolenního vazu vedeme další pásku pod tahem z vnější strany stehna na obtočku na vnější stranu lýtka. Opět zrcadlově obráceně provedeme zpevnění na vnitřní straně ošetřované partie. Tejp uzavřeme obtočkami na stehnu a lýtku. Dbáme na to, aby čéška a podkolenní jamka zůstaly volné.
(vy vyobrazení je elastická páska vytečkovaná)

 

Stabilizace kolenního kloubu kombinací pevného a elastického tejpu


Postup

Ošetřovaná osoba opět stojí, ale tentokrát vložíme pod patu tejpované nohy asi 7 cm vysokou podložku. Pevnou páskou provedeme kruhové obtočky v horní třetině stehna a v dolní třetině lýtka. Pod tahem na obtočky uchytíme širší elastickou pásku z vnější strany stehna k lýtku a tu překřížíme v ose ohybu zrcadlově obráceně vedenou další páskou. Můžeme posílit opakovaným postupným stříškovitým vrstvením obou pásek. Zakončíme kruhovými obtočkami v místě obtoček základních.

Oboustranné zpevnění kolenních vazů


Postup

Ošetřovaná osoba stojí a pod patu končetiny vložíme 5-7 cm vysokou podložku. Základní obtočky provedeme kruhově v horní třetině stehna a tentokrát v horní třetině lýtka. Další pásy lepíme tak, aby se křížily v ose ohybu kolenního kloubu s tím, že čéška a podkolenní jamka zůstávají volné. Tento tejp ukončujeme opakovanými kruhovými obtočkami v oblasti stehna směrem dolů ke kolenu a v oblasti lýtka směrem nahoru ke kolenu.

Tejp kolena s překrytím čéšky


Postup

Aplikaci provádíme na ležící osobě s končetinou ve středně funkční pozici elastickou širokou páskou a přiložením molitanové podložky do citlivé oblasti podkolenní jamky. Začneme volnou kruhovou obtočkou v oblasti kolenního kloubu, pásku vedeme přes číšku a podkolenní jamku, vše volně. Pak tahem směřovaným dovnitř provedeme jednu a půl obtočky pod kolenem, dbáme na fixní polohu stehna.

Další obtočku s tahem ven provedeme nad kolenem, přitom dbáme na udržení polohy bérce. Další uzdu upevníme v oblasti zevního postranního vazu kolena, dále ji vedeme přes podkolení směrem k bočnímu vnitřnímu vazu.

Nyní pásku podélně roztrhneme a obemkneme jejími díly čéšku tak, aby se opět setkaly v oblasti vnějšího bočního vazu. Zrcadlově obráceně vedeme pásku od vnitřního bočního vazu přes podkolenní na vnější boční vaz. Tam pásku opět podélně roztrhneme a jejími polovinami obemkneme čéšku.

Léčebný tejp dvouhlavého stehenního svalu


Tejpování dvouhlavého stehenního svalu (mutulus biceps femoris) provádíme při přímé flexi v kolenním kloubu.

Materiál

Pevné pásky, případně kombinace pevné a elastické pásky s podkladem o šířce 3,75 – 5 cm a 5 – 7,5 cm.

Postup

Základní obtočky umístíme v horní třetině lýtka a stehna – dvě obtočky pásky o šířce 3,75 – 5 cm, vzdálené od sebe asi 7 cm. Na základní obtočky přikládáme pevnou pásku o šířce 5 – 7,5 cm, kterou uzamkneme jak na stehně, tak na lýtku opět v každé partii dvěma tejpy. Přiloženou a připevněnou pásku srolujeme v místě, kde nepřiléhá v ohybu na kůži, a zpevníme ji dvěma dalšími krátkými tejpy. Vytvoříme tak podpůrný tejp, který blokuje pohyb, při kterém začíná polest.

Tento tejp můžeme stejným způsobem použít při doléčování úponu bicepsové šlachy na paži. Rozdíl je pouze v šířce pásky – 2,5 cm.
Na dolní končetině můžeme tento tejp použít v kombinaci pevné a elastické pásky, samozřejmě je vhodnější s podkladem.


Zdroj: S. Flandera - Tejpování
 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena. Úprava webu 17.4.2011